Testy produktów

Dla zawsze
bezpiecznego transportu

Dla bezpiecznego transportu

Kiedy transportujemy ułożone w stosy opakowania z punktu A do B lub przechowujemy je na regałach wysokiego składowania, oddziałują na nie znaczne siły mechaniczne. Dotyczy to w szczególności pojemników transportowych, skrzynek paletowych i jednostek ładunkowych o dużych masach użytecznych. Nasze standardowe pojemniki transportowe, czyli składane systemy MegaPack, intensywnie sprawdzamy przed pierwszym użyciem. Podczas wykonywania badań blisko współpracujemy z niezależnymi laboratoriami badawczymi.

 

Na życzenie przeprowadzamy badania również w przypadku indywidualnych rozwiązań.

  • Badanie nacisku spęczania
  • Kontrola wyginania dna
  • Pionowa kontrola drgań
  • Pozioma kontrola uderzeń
  • Pionowa kontrola uderzeń
  • Badanie nachylenia
  • Próba upadku
  • Kontrola obsługi przy pomocy wózka widłowego
  • Badania BAM pojemników na materiały niebezpieczne

7,0t

to maksymalne obciążenie
MegaPack Jumbo 1140 x 580 x 635 mm w temperaturze pokojowej (23°C).

Masz już projekt? Będziemy solidnym partnerem!

Formularz serwisu

Service Formular

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć mapę!

Innovative Packaging Solutions

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH