Testy obalů

Pro vždy bezpečnou
přepravu

Pro vždy bezpečnou přepravu

Ať už při přepravě z bodu A do bodu B, při stohování na sebe nebo skladování ve skladových systémech s vysokými regály – na obaly působí enormní mechanické síly. Platí to zejména pro velkoobjemové boxy, paletové boxy a nákladní jednotky s vysokým užitečným zatížením. Před prvním použitím proto důkladně zkontrolujeme naše standardní velkoobjemové boxy „skládací systémy MegaPack“ ohledně statického, dynamického a klimatického namáhání. Při provádění testů obalů úzce spolupracujeme s nezávislými zkušebními laboratořemi.

 

Na vyžádání provedeme i pro vaše individuální obaly – velkoobjemové boxy, kontejnery, nosiče obrobků, zásobníky – následující uznávané zkušební metody:

  • Zkouška stlačovacího tlaku
  • Zkouška průhybu dna
  • Zkouška vertikální vibrace
  • Zkouška horizontálního nárazu
  • Zkouška vertikálního nárazu
  • Test náklonu resp. převrácení
  • Zkouška pádu
  • Kontrola manipulace s vysokozdvižným vozíkem
  • Zkoušky BAM pro kontejnery na nebezpečné zboží

7,0t

je mezní zatížení
kontejneru MegaPack Jumbo 1140 x 580 x 635 mm při pokojové teplotě (23°C).

Máte projekt? Pak jsme vašim partnerem

Formulář služby

Service Formular

Přijměte prosím marketingové cookies, zobrazení mapy!

Inovativní řešení obalů

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH