Automobilový průmysl

Přepravní obaly a velkoobjemové boxy
pro automobilový a subdodavatelský
průmysl.

 

Požadavky v automobilovém průmyslu

V dodavatelském řetězci automobilového a subdodavatelského průmyslu musí být díly vždy dodány „just-in-time“ respektive „just-in-sequence“. Logistický proces, který závisí mimo jiné na kvalitě a promyšleném naplánování obalu. Jako spolehlivý partner již řadu let poskytujeme řešení šitá na míru, která pomáhají zlepšit účinnost a bezpečnost těchto procesů – jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (např. pro CKD export) Bez ohledu na to, zda jde o malé, citlivé díly nebo těžké součásti motoru, složité pláště nebo křehké prvky, pro každou součást vyvíjíme a vyrábíme vhodný nosič nákladu. Vždy máme na zřeteli: efektivní manipulaci, optimální hustotu balení a maximální využití přepravního objemu.

 

3500

úspěšných projektů
s pěti největšími německými výrobci automobilů.

 

Řešení Söhner pro automobilový průmysl


 

Výhody


 
 

Příklady použití

Přijměte prosím marketingové cookies, zobrazení mapy!

Inovativní řešení obalů

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH