Glosář

Odborné pojmy od A do Z

Stručné vysvětlení odborných pojmů a zkratek

Náš glosář vám poskytne rychlé a pohodlné vysvětlení mnoha odborných pojmů a zkratek souvisejících s transportní a obalovou logistikou. Seznam je pravidelně aktualizován a rozšiřován tak, aby obsahoval nejnovější trendy.

 

A


Antistatické

Antistatické obalové materiály minimalizují statickou energii, která vzniká kvůli tření. Když se budou vytvářet malé statické náboje nebo vůbec žádné, nebudou se vyskytovat žádné nebo jen velmi malé výboje.


 

B


Blistrový obal

Blistrový obal je tvarově stabilní, čirý plastový obal. Používá se převážně pro domácí potřeby a malé elektrické spotřebiče.


 

E


ESD

ESD je zkratkou pro electrostatic discharge, česky "elektrostatický výboj". Při transportu elektronických komponent může výboj způsobit nevratné poškození.


Euro kontejnery

Stohovatelné přepravky, které jsou přesně přizpůsobeny rozměrům europalet. Pro přepravu jako nákladní jednotky nabízíme vhodné systémy nosičů, které tvoří paleta a víko.


 

H


HDPE

HDPE je zkratka tvrzeného polyethylenu. Polyethylen je semikrystalický termoplastický materiál, který se vyrábí polymerací ethylenu. Díky své vysoké stabilitě a odolnosti se tento plast výborně hodí pro výrobu palet a nosičů nákladů.


Hustota balení

Hustota balení označuje poměr mezi poskytovaným objemem a skutečně využitým objemem v jednom obalu. Snaha je o pokud možno optimální hustotu balení.


 

I


Inteligentní obalová řešení

Inteligentní obaly nabízí uživateli přidanou hodnotu v podobě poskytování dalších informací, jako např. jsou informace ze zákulisí nebo o stavu kvality baleného zboží. Toto se provádí pomocí indikátorů, čipů RFID nebo čárových kódů.


 

J


Jednorázové obaly

Obal, který je určen k jednorázové spotřebě, nikoliv pro opakované použití.


 

K


Komůrková deska z PP

Komůrkové desky jsou lehké můstkové desky vyrobené z extrudovaného polypropylenového materiálu. Ve srovnání s lepenkou nebo vlnitou lepenkou jsou odolné proti vlhkosti, prachu a nepouští vlákna a mohou být použity opakovaně. Komůrkové desky se používají k výrobě lehkých obalových prvků, například pro vyložení gitterboxů, přihrádky nebo mezivrstvy.


 

M


Malý nosič nákladů

Pod malým nosičem nákladů (KLT) se rozumí nosič nákladů až do základní plochy 600 x 400 mm a výšky 320 mm.


MegaPack

MegaPack je skládací velký nosič nákladů vyrobený metodou tepelného tváření dvou desek. Označuje se také jako paletový box nebo paletový kontejner.


 

N


Námořní kontejner

Námořní kontejnery, nazývané také námořní nákladní kontejnery nebo kontejnery ISO, jsou standardizované velké ocelové kontejnery. Používají se v mezikontinentálním námořním provozu. Nejčastěji používané kontejnery mají šířku 8 stop a jsou dlouhé 20 nebo 40 stop.


Nástavný rám

Plastový rám o rozměru 1200 x 800 mm, který se umístí na dřevěnou europaletu a vymezuje ukládací prostor.


Návrat prázdných obalů

Návrat prázdných obalů znamená prostorově úspornou přepravu palety, víka a nasazovacího ochranného pláště.


Nosič obrobků

Nosič obrobků je nosičem nákladu, na kterém je uložena jedna nebo více součástí, takže mohou být dopravovány systémem dopravníků podél výrobní linky. Vyvíjeny a vyráběny jsou individuálně pro každou součást.


 

O


Obal

Obecný pojem obal zahrnuje obalení zboží k účelům ochrany, skladování, přepravy a fyzické manipulace, jakož i pro prodej zboží na trhu. Obal se skládá z obalových a pomocných prostředků. 


Obal ESD

Obal ESD je speciální ochranný obal, který chrání citlivé elektronické komponenty před nebezpečnými elektrostatickými výboji. ESD obal je rozeznatelný podle symbolů na obalu.


Obal na nebezpečné zboží

Obal, který byl vyvinutý speciálně pro přepravu nebezpečného zboží. Každý obal pro nebezpečné zboží musí být schválen Spolkovým ústavem pro výzkum a testování materiálů (BAM).


Ochrana proti korozi

Koroze vzniká při reakci kovu s kyslíkem a vodou obsaženou ve vzduchu. Výsledkem je poškození korozí, např. rzí. Mnoho plastů je vůči korozi odolných, a proto se perfektně hodí k balení kovových součástí. Další ochranu poskytují sušicí prostředky nebo VCI.


Otočná stohovací přepravka

Otočné stohovací přepravky jsou přepravní nebo skladové přepravky z plastu. Prázdné přepravky mohou být vnořeny do sebe, čímž se uspoří objem. K tomuto účelu se horní přepravka vodorovně otočí o 180 stupňů.


 

P


Paleta

Paleta je deska s nástavbou nebo bez ní, určená pro nakládání a stohování zboží. Palety mají nohy nebo ližiny, které umožňují vysokozdvižným nebo zvedacím vozíkům podjet vidlicemi pod palety a zvednout je, přepravovat a stohovat.


Paletový box

Viz velký nosič nákladů.


Přepravní obal

Přepravní obaly jsou primárně určeny pro přepravu zboží.


Převrácení

Převrácení je součástí kontroly obalu a testuje odolnost vůči prudkému nárazu při takovémto pohybu. Převrácení se provádí při definovaném užitečném zatížení v podélném a příčném směru.


 

R


MegaPack

Pod Rent MegaPack zahrnuje firma Söhner Kunststofftechnik nabídku pronájmu svých kontejnerů. Místo koupě se mohou zákazníci vybrané velkoobjemové boxy na určitou dobu pronajmout.


RFID

RFID (anglicky: radio-frequency identification) označuje technologii pro systémy vysílačů a přijímačů k automatickému a bezdotykovému čtení a ukládání dat pomocí rádiových vln. Transpondéry RFID lze také integrovat do obalových systémů, aby byly důležité informace kdykoliv k dispozici.


 

S


Skládací kontejnery

Skládací a sklápěcí přepravky jsou speciálně navrženy tak, že v prázdném stavu ušetří cca 70 – 80 procent svého objemu. Výrazně tak pomáhají snižovat náklady na zpáteční přepravu.


Skládací ochranný plášť

Je skládací ochranný plášť boxu používaný ve skládacích systémech MegaPack. Díky kloubovému spojení lze ochranný plášť prostorově úsporně složit a umožňuje tak zmenšení objemu během přepravy a uskladnění prázdných boxů.


Snížení objemu

Snížení objemu se týká procesu úspory místa během skladování a přepravy, které se docílí složením obalů a nosičů nákladu. Vždy se snažíme, abychom pro naše zákazníky dosáhli maximálních úspor.


Stohovací zatížení

Maximální zatížení, které se může naložit seshora na obal nebo nosič nákladů. Naše hodnoty se vztahují k dynamickému stohovacímu zatížení a obsahují bezpečnostní faktor.


Stojan s klanicemi

Stojany s klanicemi jsou robustní ocelové svařované konstrukce s dlouhou životností. Jako alternativa k paletám a gitterboxům se hodí zejména pro přepravu těžkého a neskladného zboží. V kombinaci s plastovými mezivrstvami lze vyvinout moderní obalové systémy, které jsou např. vhodné i pro automatizovanou manipulaci.


Stohovací boxy

Díky stabilnímu okraji lze tyto boxy na sebe stohovat, aniž by sklouzly. Plastové stohovací boxy slouží ke třídění, skladování a přepravě zboží.


 

T


Tepelné tváření dvojitého listu (twin-sheet)

Tepelné tváření dvojitého listu (twin-sheet) Na rozdíl od procesu tepelného tváření jednoho listu se při tepelném tváření dvojitého listu při jednom procesu zahřívají, tvarují a navzájem spojují dvě plastové desky. Vytvořená sendvičová struktura vykazuje daleko větší tuhost, i když se používají stejné materiály. Metoda dvojitého listu umožňuje různý tvar a barvu horní a spodní strany.


Tepelné tváření, hluboké tažení plastů

Tepelné tváření, resp. hluboké tažení plastů patří k metodám tváření termoplastických plastů. Na rozdíl od vstřikování, ve kterém je plast vstřikován do dutiny (formy), je zde výchozím materiálem plastová deska. Desky se zahřívají do termoelastického stavu a poté se vakuem vtáhnou do nástroje. Po ochlazení si vytvarovaná deska udrží daný tvar.


Tepelné tváření jednoho listu (single-sheet)

Během tepelného tváření jednotlivých listů se zahřívá a do nástroje pomocí vakua vtáhne pouze jedna plastová deska. Tato metoda umožňuje téměř neomezené individuální řešení designu, materiálu a velikosti tvaru.


Trilaminát PP

Podobně jako u komůrkových desek jde o lehký materiál desek tvořený několika vrstvami. Zvláštností je kombinace dvou hladkých krycích vrstev a jedné prostřední strukturované vrstvy. Tato vrstva propůjčuje trilaminátu velmi vysokou pevnost v tlaku při nízké vlastní hmotnosti. Standardně má deska z trilaminátu tloušťku cca 10 mm a hmotnost 3 000 g/m². Z tohoto materiálu se vyrábí naše skládací ochranné pláště.


 

U


Užitečná nosnost


Maximální hmotnost nákladu na jednom nosiči.


 

V


Velkoobjemové boxy

Velkoobjemové boxy je nosný obalový prostředek, který umožňuje soustředit zboží do jedné nákladní jednotky. K nosičům nákladů patří zejména dopravní pomůcky, jako palety, přepravky nebo velkoobjemové boxy.


Velký nosič nákladů

Vratný ochranný rám je přídavný rám pro kontejnery připevněný na paletě. Zajišťuje, aby ve složeném kontejneru zůstalo místo pro vnitřní obal. Mohou se tak ukládat a přepravovat i přihrádky nebo mezivrstvy. Možnost vratného ochranného rámu nabízí systém MegaPack GAMMA.


Vodivé

Po přidání uhlíku (sazí) se plasty stanou vodivými. Proto pak mohou v co nejkratší době odvádět elektrické náboje. Doba vybití závisí především na povrchovém odporu. U vodivých plastů je odpor v rozmezí 102 Ω až 105 Ω.


Vratný obal

To jsou obaly, které se používají víckrát a na konci své životnosti se mohou vrátit.


Vratný ochranný rám

Vratný ochranný rám je přídavný rám pro kontejnery připevněný na paletě. Zajišťuje, aby ve složeném kontejneru zůstalo místo pro vnitřní obal. Mohou se tak ukládat a přepravovat i přihrádky nebo mezivrstvy. Možnost vratného ochranného rámu nabízí systém MegaPack GAMMA.


 

Z


Zkouška stlačovacího tlaku

Při zkoušce stlačovacího tlaku se simuluje zatížení stohovaného zboží na nosiči nákladů při blokovém uložení. Zkouška se obvykle provádí několikrát při různých teplotách, aby se testoval nosič nákladu za normálních, teplých a studených okolních podmínek.


Přijměte prosím marketingové cookies, zobrazení mapy!

Inovativní řešení obalů

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH