Recyklace

Ze starého se stane nové

Ze starého se stane nové

Ochrana životního prostředí a ochrana přírodních zdrojů jsou trvalou součástí hodnot naší společnosti. Kromě certifikovaných procesů řízení podle DIN EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001 se spoléháme na důslednou recyklaci, a to jak s ohledem na zbytky výroby, tak i na použité výrobky. Výroba je zde obzvláště důležitá, protože naše plastová řešení jsou vyráběna z odrůdově čistých materiálů a jsou tedy stoprocentně recyklovatelná. Jsme proto rádi, že použité produkty přijímáme zpět a recyklujeme. Při tomto recyklačním procesu se plastové obaly roztřídí, rozdrtí, promyjí a vysuší a poté se znovu vytlačují do deskového zboží. Tímto způsobem se vytváří důležitá vysoce kvalitní druhotná surovina, kterou můžeme použít pro výrobu nových výrobků.

Pomozte nás prosím tím, že budete kontrolovat znečištění produktů a v případě potřeby odstraníte hrubé nečistoty a štítky. To by usnadnilo proces a prospělo životnímu prostředí.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

13t

plastů
průměrně denně recyklujeme ze zbytků výroby.

Máte projekt? Pak jsme vašim partnerem

Formulář služby

Service Formular

Přijměte prosím marketingové cookies, zobrazení mapy!

Inovativní řešení obalů

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH