Kvalita a životní prostředí

Certifikované procesy
pro udržitelný úspěch

Jsme společnost certifikovaná podle ISO

Řízení kvality a životního prostředí je důležitou součástí naší firemní filozofie Naše vysoké standardy kvality a směrnice o životním prostředí se používají při vývoji, nákupu a výrobě našich výrobků, jakož i ve způsobu práce a v procesech společnosti. Pravidelně necháváme naše systémy řízení podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001 kontrolovat nezávislými kontrolními společnostmi. Současně investujeme do nových technologií, abychom se neustále dále vyvíjeli.

Kvalita jako naše nejvyšší meta

Kvalita má u firmy Söhner Kunststofftechnik nejvyšší prioritu a pro nás to znamená, že jsou spokojeni naši zákazníci a splněna jejich očekávání. Základním prvkem je zde proces neustálého zlepšování (CIP), který zahrnuje všechny oblasti naší společnosti. Patří sem i interní řízení kvality, které pravidelně kontroluje, dotazuje a zlepšuje procesy a sekvence v naší společnosti Od roku 2001 je náš systém řízení kvality certifikován podle DIN EN ISO 9001.

Ekologické jednání

Kromě zajištění kvality si uvědomujeme také naši odpovědnost za životní prostředí a společnost. To lze vidět nejen dodržováním platných ekologických předpisů v našich výrobních postupech a šetrným zacházením se surovinami a energiemi. Tuto odpovědnost také projevujeme vývojem produktů, které při používání vedou k trvalým úsporám. Naše úsilí je od roku 2008 certifikováno podle normy pro řízení životního prostředí v organizaci ISO 14001 a od roku 2013 podle normy o hospodaření s energií ISO 50001.

Podstatným příspěvkem k trvalé udržitelnosti dodávek energie je naše jedno gigawattová fotovoltaická elektrárna, která pokrývá většinu našich požadavků na elektrický proud. Kromě toho jsou všechny naše stroje, jako například kompresory, vybaveny rekuperací tepla podle nejnovějších norem. Dodatečně potřebná topná energie je odebírána z odpadního tepla místní elektrárny na biomasu. Naše spotřeba topného oleje na výrobu tepla tak mohla být snížena o cca. 95 procent.

Certifikáty

Řízení kvality

podle DIN EN ISO 9001

Zobrazit PDF

Řízení životního prostředí

podle DIN EN ISO 14001

Zobrazit PDF

Řízení energie

podle DIN EN ISO 50001

Zobrazit PDF

Přijměte prosím marketingové cookies, zobrazení mapy!

Inovativní řešení obalů

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH