Speciální kontejnery

Obaly na nebezpečné zboží

Slider nahoře Výrobek

 

Technické údaje

Ať již po moři, ve vzduchu, po železnici nebo na silnici: nebezpečný náklad můžete bezpečně přepravovat v našich plastových obalech na nebezpečné zboží Navrhujeme individuální řešení zejména pro výrobce automobilů a jejich subdodavatele, ale také pro různá další průmyslová odvětví.
 

Před odesláním vašeho zboží zkontrolujeme, zda naše obaly naplněné vaším zbožím vyhovují platným pravidlům pro nebezpečné zboží spolkového úřadu pro výzkum a testování materiálů (BAM). Až po získání povolení a příslušného označení jsou velkoobjemové boxy uvolněny k přepravě.
 

Pro různé dopravní cesty platí odpovídající zákonné předpisy:

 • ADR:Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po silnici
 • IMDG: Mezinárodní kodex námořní přepravy nebezpečného zboží
 • ICAO-TI:International Civil Aviation Organization-Technical Instructions (letecká přeprava)
 • RID:Nařízení pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží po železnici

Rozměry:

 • Min. 1140 x 595 mm
 • Max. 2250 x 1140 mm

Náklad

 • Max. stohovací zatížení: 2000 kg
 • Max. užitečné zatížení: 850 kg

Materiál

 • Plast (HDPE, PP)
 • Ocel (např. pro zesílení palety)
 • Provedení ESD (jen černé)
 

Výhody

Slider Výhody

PreviousNext
 

Příklady výrobků

 

Označení

Obaly na nebezpečné zboží jsou označeny kódem „4H2/Y304/S/18/D/BAM“, který poskytuje různé informace o typu a objemu obalu.

4H

kód pro typ obalu (zde: 4 = bedna)
a použitý materiál (zde: H = plast)

YX = vhodné pro skupinu obalů I, II, III
Y = vhodné pro skupinu obalů II, III
Z = vhodné pro skupinu obalů III
304maximální brutto hmotnost v kg
S

Typ látky:
S = Solid (pevná látka)
L = Liquid (kapalina)
G = Gas (plyn)

18rok výroby obalu
Dzkratka země – Německo
BAMčíslo osvědčení výrobce obalu na nebezpečné zboží

Rádi vám poradíme ohledně vašeho nebezpečného zboží a budeme s vámi spolupracovat na návrhu příslušného obalu přizpůsobeného vašim potřebám.

 
 
 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář k výrobkům CZ

Kontaktformular Produkte DE

Volitelně: Nahrát výkres

Při poptávce specifických kontejnerů můžete firmě Söhner nahrát svůj výkres.

 

Přijměte prosím marketingové cookies, zobrazení mapy!

Inovativní řešení obalů

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH