Green Logistics

Trvanlivá
řešení obalů
pro ekologickou
budoucnost

Pod pojmem „zelená logistika“ (Green Logistics) rozumíme ve firmě Söhner Kunststofftechnik orientaci dodavatelského řetězce na ekonomické a ekologické cíle. Úkol zelené logistiky spočívá v tom, aby byly balení, skladování a přeprava zboží a materiálů uspořádány nejen hospodárně, ale také pokud možno efektivně, šetrně ke zdrojům a citlivě k životnímu prostředí.

To znamená omezit nebo dokonce vyloučit negativní vlivy logistických procesů na životní prostředí, např. emise skleníkových plynů a škodlivin, spotřebu fosilních surovin a vznikající odpad. Snaha nacházet trvanlivá řešení šetrná k životnímu prostředí je pevnou součástí naší podnikové kultury a provází nás denně při plánování a vývoji konceptů obalů vhodných pro opakované používání. Pro naše přepravní obaly platí tyto zásady: opakovaně používat, redukovat, recyklovat, obnovovat.

REUSE
Opakované využívání
obalových systémů

REDUCE
Redukce přeprav
díky zmenšení objemu

RECYCLE
Opětovné zhodnocování
obalových materiálů

RENEW
Používání
obnovitelných surovin

Výhody pro vás díky zelené logistice

Trvanlivá řešení obalů, které se opakovaně používají, prostorově úsporně skládají a po skončení používání se mohou ze 100 procent recyklovat, představují významný přínos na cestě k zelenější logistice. Logistika, v které jsou průběhy a procesy koncipované šetrně k životnímu prostředí a současně hospodárné. Naše přepravní obaly z plastu vás navíc podporují při optimalizaci vaší dopravní a skladové logistiky tím, že v plných dopravních prostředcích optimalizují objem nákladu a v prázdných snižují počet potřebných přeprav. Také ve skladovém hospodářství vede skládání obalů ke značným úsporám. Zlepšujete tedy svou bilanci CO2 a chráníte cenné zdroje.

Zvýšení efektivity v logistice

Redukce emisí

Redukce obalových materiálů

Ochrana životního prostředí a klimatu v číslech

Potřebujete také trvanlivý obal?

Potom nás neváhejte kontaktovat.
Ochotně vám poradíme.

T +421 907 772322 | sales(at)soehner.cz

Přijměte prosím marketingové cookies, zobrazení mapy!

Inovativní řešení obalů

© 2024 Söhner Kunststofftechnik GmbH